Valtsplekk katus on üks vastupidavamaid katuseid.Katuste keerukus ei ole valtskatustel mitte probleemiks vaid just pilti rikastavaks omaduseks. Valtskatuseid võib paigaldada kalletele alates 5°. Valtsplekk-katuseid ei kinnitata läbi pleki kruvimise teel nagu teisi teraskatuseid vaid kinnitus toimub valtside sisemusse jäävate kinnitusklambritega....