Valtsplekk katus on üks vastupidavamaid katuseid.🙂Katuste keerukus ei ole valtskatustel mitte probleemiks vaid just pilti rikastavaks omaduseks. Valtskatuseid võib paigaldada kalletele alates 5°. Valtsplekk-katuseid ei kinnitata läbi pleki kruvimise teel nagu teisi teraskatuseid vaid kinnitus toimub valtside sisemusse jäävate kinnitusklambritega. Selline ainulaadne kinnitusviis tagabki katte veekindluse ka väga madalatel kalletel. Valtskatus kannatab suurepäraselt meie kliimas esinevaid suuri temperatuuri muutusi.